PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Permohonan hendaklah melalui borang atas talian (online) di alamat https://bpsm.johor.gov.my/esispep
Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Urusetia Peperiksaan di talian 07-2666416

Kod Peperiksaan Tarikh Masa
1102
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 01-03-2020
1/2020
1102A BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 23-04-2020
9.30 Pagi
1102
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 19-02-2020
1/2020
1102A BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 04-03-2020
9.30 Pagi
1201
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 24-02-2020
1/2020
1201A BHG. I – PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 09-03-2020
9.30 Pagi
1302
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 04-03-2020
1/2020
1302A BHG. I – PERTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1302B BHG. II – CERAMAH (AMALI) Belum Ditetapkan
2.30 Petang
1304
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGHULU
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 18-03-2020
1/2020
1304A BHG. I – HAL EHWAL PENGHULU Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1305
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 23-03-2020
1/2020
1305A BHG. I – HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1306
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 01-04-2020
1/2020
1306A BHG. I – KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1307
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 22-04-2020
1/2020
1307A BHG. I – ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1401
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 29-04-2020
1/2020
1401A BHG. I – PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1401B BHG. II - CERAMAH Belum Ditetapkan
2.30 Petang
1402
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 05-05-2020
1/2020
1402A BHG. I – TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1403
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W19 - PBTNJ
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 20-05-2020
1/2020
1403A BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 10-06-2020
9.30 Pagi
1404
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 20-05-2020
1/2020
1404A BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 16-06-2020
9.30 Pagi
1404B BHG. II – KAWAD KAKI (AMALI) Belum Ditetapkan
0.00 Pagi
1503
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11

- Tarikh Tutup : 16-06-2020
1/2020
1503A BHG. I – HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 30-06-2020
9.30 Pagi
1001
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR
- Gred N41
1/2021
1101 BHG. II - PRAKTIKAL MAHKAMAH Belum Ditetapkan
0:00 Pagi
1101 BHG. III - PENGURUSAN KEWANGAN KEWANGAN PERINTAH AM, PENGURUSAN PEJABAT DAN PKPA Belum Ditetapkan
0:00 Pagi
1102
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 16-02-2021
1/2021
1102 BHG. I - UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 01-03-2021
9:30 Pagi
1201
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 17-02-2021
1/2021
1201 BHG. I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 03-03-2021
9:30 Pagi
1302
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 01-03-2021
1/2021
1302 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 15-03-2021
9:30 Pagi
1302 BHG. II - CERAMAH (AMALI) 15-03-2021
2:30 Petang
1304
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 15-03-2021
1/2021
1304 BHG I - HAL EHWAL PENGHULU 29-03-2021
9:30 Pagi
1305
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 17-03-2021
1/2021
1305 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 31-03-2021
9:30 Pagi
1306
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 31-03-2021
1/2021
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 14-06-2021
9:30 Pagi
1307
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 02-06-2021
1/2021
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKUAN 16-06-2021
9:30 Pagi
1401
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 07-06-2021
1/2021
1401 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 21-06-2021
9:30 Pagi
1401 BHG. II - CERAMAH 21-06-2021
2:30 Petang
1402
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 21-06-2021
1/2021
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 05-07-2021
9:30 Pagi
1403
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PT(P/O) GRED N19 & PT (KEWANGAN) GRED W19 (PBTNJ)
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 23-06-2021
1/2021
1403 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 07-07-2021
9:30 Pagi
1404
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 13-07-2021
1/2021
1404 BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 27-07-2021
9:30 Pagi
1404 BHG. II - KAWAD KAKI (AMALI) 28-07-2021
8:00 Pagi
1503
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 19-07-2021
1/2021
1503 BHG. I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 02-08-2021
9:30 Pagi
1001
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR
- Gred N41
2/2020
1001A BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (A) – AKTA KETERANGAN 15-12-2020
10.00 Pagi
1001B BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (B) – KANUN KESEKSAAN DAN KANUN ACARA JENAYAH 15-12-2020
2.30 Petang
1001C BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (C) – AKTA MAHKAMAH RENDAH 16-12-2020
10.00 Pagi
1001D BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (D) – UNDANG-UNDANG AM 16-12-2020
2.30 Petang
1001E BAHAGIAN II : PRAKTIKAL MAHKAMAH Belum Ditetapkan
0000 Pagi
1001F BAHAGIAN III : PENGURUSAN KEWANGAN, PERINTAH AM, PENGURUSAN PEJABAT DAN PKPA Belum Ditetapkan
0000 Pagi
1102
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 24-06-2020
2/2020
1102A BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 08-07-2020
9.30 Pagi
1201
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 01-07-2020
2/2020
1201A BHG. I – PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 15-07-2020
9.30 Pagi
1302
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 15-07-2020
2/2020
1302A BHG. I – PERTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 29-07-2020
9.30 Pagi
1302B BHG. II – CERAMAH (AMALI) 29-07-2020
2.30 Petang
1304
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 22-07-2020
2/2020
1304A BHG. I – HAL EHWAL PENGHULU 05-08-2020
9.30 Pagi
1305
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 05-08-2020
2/2020
1305A BHG. I – HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 19-08-2020
9.30 Pagi
1306
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 19-08-2020
2/2020
1306A BHG. I – KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 02-09-2020
9.30 Pagi
1307
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 26-08-2020
2/2020
1307A BHG. I – ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 09-09-2020
9.30 Pagi
1401
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 08-09-2020
2/2020
1401A BHG. I – PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 22-09-2020
9.30 Pagi
1401B BHG. II - CERAMAH 22-09-2020
2.30 Petang
1402
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 17-09-2020
2/2020
1402A BHG. I – TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 30-09-2020
9.30 Pagi
1403
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W19 (PBTNJ)
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 15-09-2020
2/2020
1403A BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 05-10-2020
9.30 Pagi
1404
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 15-09-2020
2/2020
1404A BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 13-10-2020
9.30 Pagi
1404B BHG. II – KAWAD KAKI (AMALI) DITANGGUHKAN - SILA MOHON SIRI 1/2021 Belum Ditetapkan
8.00 Pagi
1503
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11

- Tarikh Tutup : 14-10-2020
2/2020
1503A BHG. I – HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 28-10-2020
9.30 Pagi


a) Semua skim perkhidmatan yang mensyaratkan lulus peperiksaan perkhidmatan, ditetapkan perlu lulus peperiksaan Subjek Utama yang dianjurkan oleh JPA dan Subjek Jabatan sekiranya ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan (Kuasa Yang Melantik) dari masa ke semasa.

b) Peperiksaan subjek jabatan bagi jawatan-jawatan yang tidak tersenarai dibenarkan menumpang dengan mengemukakan permohonan terus kepada agensi pelaksana diperingkat kementerian atau agensi-agensi dibawahnya, sebagaimana berikut:-

  • Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
  • Jabatan Kerja Raya Malaysia
  • Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia
  • Jabatan Pertanian Malaysia
  • Jabatan Akauntan Negara
  • Jabatan Landskap Negara
  • Jabatan Perancang Bandar Desa Semenanjung
  • Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
  • Institut Penilaian Negara (INSPEN)
  • Pihak Berkuasa Tempatan

c) Syarat pengesahan jawatan bagi mereka yang belum lulus peperiksaan seumpamanya adalah merujuk kepada jadual tertera.

d) Tarikh peperiksaan adalah tertakluk kepada pindaan atau perubahan.


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 1, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak,
80990 Kota Iskandar.

No.Telefon : 07-2666440 | No.Faks : 07-2909010