Jadual Peperiksaan Semak Pentadbir


PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Gred Jawatan :
Kod Peperiksaan & Subjek Tarikh Masa
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
1/2023 Cetakan Slip
1102 BHG. I - UNDANG - UNDANG PENTADBIRAN ISLAM 21-2-2023
9:30 Pagi
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG
- Gred L29
1/2023 Cetakan Slip
1201 BHG. I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 23-2-2023
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29
1/2023 Cetakan Slip
1302 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 28-2-2023
9.30 Pagi
1302 BHG. II - CERAMAH (AMALI) 28-2-2023
9:30 Pagi
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29
1/2023 -
1304 BHG. I - HAL EHWAL PENGHULU 7-3-2023
9:30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29
1/2023 -
1305 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 9-3-2023
9:30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29
1/2023 Cetakan Slip
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 8-5-2023
9:30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29
1/2023 Cetakan Slip
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 15-5-2023
9:30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19
1/2023 Cetakan Slip
1401 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 17-5-2023
9:30 Pagi
1401 BHG. II - CERAMAH 17-5-2023
9:30 Pagi
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
1/2023 Cetakan Slip
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 23-5-2023
9:30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PT (P/O) GRED N19 & PT (KEWANGAN) GERD W19 - (PBTNJ)
- Gred 19
1/2023 Cetakan Slip
1403 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 25-5-2023
9:30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19
1/2023 Cetakan Slip
1404 BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 30-5-2023
9:30 Pagi
1404 BHG. II - KAWAD KAKI (AMALI) 31-5-2023
9:00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11
1/2023 Cetakan Slip
1503 BHG. I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 8-6-2023
9:30 Pagi
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
2/2023 Cetakan Slip
1102 BHG I - UNDANG UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 20-6-2023
9.30 Pagi
1201 TIDAK BERKAITAN Belum Ditetapkan
9.30
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG UNDANG - PBTNJ
- Gred L29
2/2023 Cetakan Slip
1201 BHG I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG UNDANG BERKAITAN 22-6-2023
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29
2/2023 Cetakan Slip
1302 BHG I - PENTADBIRAN & UNDANG UNDANG AGAMA ISLAM 27-6-2023
9.30 Pagi
1302 BHG II - CERAMAH (AMALI) 27-6-2023
9.30 Pagi
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29
2/2023 Cetakan Slip
1304 BHG I - HAL EHWAL PENGHULU 3-7-2023
9.30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA - PBTNJ
- Gred KP29
2/2023 -
1305 BHG I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 2-8-2023
9.30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29
2/2023 -
1306 BHG I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 21-8-2023
9.30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29
2/2023 -
1307 BHG I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 12-9-2023
9.30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19
2/2023 -
1401 BHG I - PENTADBIRAN & UNDANG UNDANG ISLAM 13-9-2023
9.30 Pagi
1401 BHG II - CERAMAH 13-9-2023
9.30 Pagi
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
2/2023 -
1402 BHG I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 26-9-2023
9.30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEW) - PBTNJ
- Gred 19
2/2023 -
1403 BHG I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 10-10-2023
9.30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA - PBTNJ
- Gred KP19
2/2023 -
1404 BHG I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG UNDANG 17-10-2023
9:30 Pagi
1404 BHG II - KAWAD KAKI (AMALI) 18-10-2023
9.00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11
2/2023 -
1503 BHG I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 25-10-2023
9.30 Pagi


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 2, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad, Kota Iskandar,
79000 Iskandar Puteri,
Johor

No. Telefon : 07-2666440 | No. Faks : 07-2909010