Jadual Peperiksaan Semak Pentadbir Keluar


PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Gred Jawatan :
Kod Peperiksaan & Subjek Tarikh Masa
1102
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
1/2020 -
1102A BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 23-4-2020
9.30 Pagi
1102
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
1/2020 Slip Keputusan
1102A BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 4-3-2020
9.30 Pagi
1201
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29
1/2020 Slip Keputusan
1201A BHG. I – PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 9-3-2020
9.30 Pagi
1302
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred S29
1/2020 Slip Keputusan
1302A BHG. I – PERTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1302B BHG. II – CERAMAH (AMALI) Belum Ditetapkan
2.30 Petang
1304
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGHULU
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred NP29
1/2020 Slip Keputusan
1304A BHG. I – HAL EHWAL PENGHULU Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1305
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred KP29
1/2020 Slip Keputusan
1305A BHG. I – HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1306
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred NT29
1/2020 Slip Keputusan
1306A BHG. I – KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1307
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred W29
1/2020 Slip Keputusan
1307A BHG. I – ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1401
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
(PEPERIKSAAN DITANGGUH SEHINGGA DIBERITAHU)
- Gred S19
1/2020 Slip Keputusan
1401A BHG. I – PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1401B BHG. II - CERAMAH Belum Ditetapkan
2.30 Petang
1402
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
1/2020 Slip Keputusan
1402A BHG. I – TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT Belum Ditetapkan
9.30 Pagi
1403
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W19 - PBTNJ
- Gred 19
1/2020 Slip Keputusan
1403A BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 10-6-2020
9.30 Pagi
1404
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19
1/2020 Slip Keputusan
1404A BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 16-6-2020
9.30 Pagi
1404B BHG. II – KAWAD KAKI (AMALI) Belum Ditetapkan
0.00 Pagi
1503
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11
1/2020 Slip Keputusan
1503A BHG. I – HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 30-6-2020
9.30 Pagi
1001
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR
- Gred N41
2/2020
1001 BAHAGIAN 1 - ATURCARA MAHKAMAH Belum Ditetapkan
0000 Pagi
1001A BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (A) – AKTA KETERANGAN 15-12-2020
10.00 Pagi
1001B BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (B) – KANUN KESEKSAAN DAN KANUN ACARA JENAYAH 15-12-2020
2.30 Petang
1001C BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (C) – AKTA MAHKAMAH RENDAH 16-12-2020
10.00 Pagi
1001D BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (D) – UNDANG-UNDANG AM 16-12-2020
2.30 Petang
1001E BAHAGIAN II : PRAKTIKAL MAHKAMAH Belum Ditetapkan
0000 Pagi
1001F BAHAGIAN III : PENGURUSAN KEWANGAN, PERINTAH AM, PENGURUSAN PEJABAT DAN PKPA Belum Ditetapkan
0000 Pagi
1102
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
2/2020 Slip Keputusan
1102A BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 8-7-2020
9.30 Pagi
1201
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29
2/2020 Slip Keputusan
1201A BHG. I – PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 15-7-2020
9.30 Pagi
1302
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29
2/2020 Slip Keputusan
1302A BHG. I – PERTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 29-7-2020
9.30 Pagi
1302B BHG. II – CERAMAH (AMALI) 29-7-2020
2.30 Petang
1304
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29
2/2020 Slip Keputusan
1304A BHG. I – HAL EHWAL PENGHULU 5-8-2020
9.30 Pagi
1305
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29
2/2020 Slip Keputusan
1305A BHG. I – HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 19-8-2020
9.30 Pagi
1306
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29
2/2020 -
1306A BHG. I – KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 2-9-2020
9.30 Pagi
1307
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29
2/2020 Slip Keputusan
1307A BHG. I – ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 9-9-2020
9.30 Pagi
1401
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19
2/2020 -
1401A BHG. I – PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 22-9-2020
9.30 Pagi
1401B BHG. II - CERAMAH 22-9-2020
2.30 Petang
1402
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
2/2020 -
1402A BHG. I – TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 30-9-2020
9.30 Pagi
1403
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W19 (PBTNJ)
- Gred 19
2/2020 -
1403A BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 5-10-2020
9.30 Pagi
1404
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19
2/2020 -
1404A BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 13-10-2020
9.30 Pagi
1404B BHG. II – KAWAD KAKI (AMALI) DITANGGUHKAN - SILA MOHON SIRI 1/2021 Belum Ditetapkan
8.00 Pagi
1503
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11
2/2020 -
1503A BHG. I – HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 28-10-2020
9.30 Pagi


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 2, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad, Kota Iskandar,
79000 Iskandar Puteri,
Johor

No. Telefon : 07-2666440 | No. Faks : 07-2909010


exit();