Terdapat 1 permohonan yang perlu diambil tindakan
Terdapat 12 permohonan yang perlu diambil tindakan

JUMLAH
PERMOHONAN

 
5981

JUMLAH SURAT KEPUTUSAN YANG TELAH DIKELUARKAN

4539

JUMLAH PERMOHONAN YANG SEDANG DIPROSES

109

KUIRI

0
DITOLAK
0
DALAM TINDAKAN SUB
1309