Terdapat 0 permohonan yang perlu diambil tindakan
Terdapat 8 permohonan yang perlu diambil tindakan

JUMLAH
PERMOHONAN

 
5831

JUMLAH SURAT KEPUTUSAN YANG TELAH DIKELUARKAN

4360

JUMLAH PERMOHONAN YANG SEDANG DIPROSES

111

KUIRI

0
DITOLAK
0
DALAM TINDAKAN SUB
1308