Terdapat 0 permohonan yang perlu diambil tindakan
Terdapat 8 permohonan yang perlu diambil tindakan

JUMLAH
PERMOHONAN

 
5578

JUMLAH SURAT KEPUTUSAN YANG TELAH DIKELUARKAN

4140

JUMLAH PERMOHONAN YANG SEDANG DIPROSES

98

KUIRI

0
DITOLAK
0
DALAM TINDAKAN SUB
1309