SENARAI PENYEDIAAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN
PESNTRUKTURAN SEMULA ORGANISASI DAN PEWUJUDAN JAWATAN
KEPADA PIHAK JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) MALAYSIA
Format Kertas Pertimbangan Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Slide Permohonan
w

Lampiran A1 - Format Carta Organisasi Sedia Ada (COSA)
Lampiran A2 - Format Carta Fungsi Sedia Ada (CFSA)
Lampiran B1 - Format Carta Organisasi Cadangan Agensi (COCA)
Lampiran B2 - Format Carta Fungsi Cadangan Agensi (CFCA)
Lampiran C - Ringkasan Perjawatan & Implikasi Kewangan

Format Job Description (Jd) Sedia Ada Dan Jd Baru Cadangan Agensi Bagi Semua Jawatan Yang Terlibat Di Dalam Permohonan Pengukuhan Ini
w