Video Penerangan Kandungan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
Bilangan 4 Tahun 2018
MyPortfolio - PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM

Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia