PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Permohonan hendaklah melalui borang atas talian (online) di alamat https://bpsm.johor.gov.my/esispep
Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Urusetia Peperiksaan di talian 07-2666416

Kod Peperiksaan Tarikh Masa
1001
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR *TARIKH HARIBULAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN
- Gred N41

- Tarikh Tutup : 01-01-2024
1/2024
1001A BHG I : SEKSYEN A - AKTA KETERANGAN 01-04-2024
10.00 Pagi
1001B BHG I : SEKSYEN B - KANUN KESEKSAAN DAN KANUN ACARA JENAYAH 01-04-2024
2.30 Petang
1001C BHG I : SEKSYEN C - AKTA MAHKAMAH RENDAH 01-04-2024
10.00 Pagi
1001D BHG I : SEKSYEN D - UNDANG - UNDANG AM 01-04-2024
2.30 Petang
1001E BHG II : PRAKTIKAL MAHKAMAH 01-05-2024
9.00 Pagi
1001F BHG III : PENGURUSAN KEWANGAN 01-06-2024
09.00 Pagi
1001G BHG III : PENGURUSAN PEJABAT DAN PKPA 01-06-2024
09.00 Pagi
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S41
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 13-02-2024
1/2024
1102 BHG. I - UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 20-02-2024
9.30 Pagi
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29 (PBTNJ)
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 14-02-2024
1/2024
1201 BHG. I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 21-02-2024
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 13-02-2024
1/2024
1302A BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 29-02-2024
9.30 Pagi
1302B BHG. II - CERAMAH (AMALI) 29-02-2024
2.30 Petang
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU GRED NP29
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 21-02-2024
1/2024
1304 BHG. I - HAL EHWAL PENGHULU 25-04-2024
9.30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29 (PBTNJ)
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 18-04-2024
1/2024
1305 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 29-04-2024
9.30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 16-04-2024
1/2024
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 07-05-2024
9.30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W29
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 29-04-2024
1/2024
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 06-05-2024
9.30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 08-04-2024
1/2024
1401A BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 08-05-2024
9.30 Pagi
1401B BHG. II - CERAMAH 08-05-2024
2.30 Petang
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 13-05-2024
1/2024
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 20-05-2024
9.30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 (PBTNJ)
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 14-05-2024
1/2024
1403 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 28-05-2024
9.30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP19 (PBTNJ)
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 07-05-2024
1/2024
1404A BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 04-06-2024
9.30 Pagi
1404B BHG. II - KAWAD KAKI (AMALI) 05-06-2024
8.00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
- Gred KP11

- Tarikh Tutup : 30-05-2024
1/2024
1503 BHG. I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 06-06-2024
9.30 Pagi
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 18-06-2024
2/2024
1102 BHG I - UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 25-06-2024
9.30 Pagi
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 24-06-2024
2/2024
1201 BHG 1 - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 01-07-2024
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 26-06-2024
2/2024
1302A BHG 1 - PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 03-07-2024
9.30 Pagi
1302B BHG II - CERAMAH (AMALI) 03-07-2024
2.30 Petang
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 26-06-2024
2/2024
1304 BHG I - HAL EHWAL PENGHULU 10-07-2024
9.30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 08-07-2024
2/2024
1305 BHG I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 15-07-2024
9.30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 10-07-2024
2/2024
1306 BHG I - KANUN TANAH NEGARA DAN PERATURAN TANAH JOHOR 17-07-2024
9.30
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 15-07-2024
2/2024
1307 BHG I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 22-07-2024
9.30
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 09-07-2024
2/2024
1401A BHG I - PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG ISLAM 30-07-2024
9.30 Pagi
1401B BHG II - CERAMAH (AMALI) 30-07-2024
2.30 Petang
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 25-07-2024
2/2024
1402 BHG I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 01-08-2024
9.30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PT (P/O) N19 & PT (KEWANGAN) W19 (PBTNJ)
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 09-07-2024
2/2024
1403 BHG I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 06-08-2024
9.30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 13-08-2024
2/2024
1404A BHG I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 13-08-2024
9.30 Pagi
1404B BHG II - KAWAD KAKI (AMALI) 14-08-2024
8.00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11

- Tarikh Tutup : 20-08-2024
2/2024
1503 BHG I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 27-08-2024
9.30 Pagi


a) Semua skim perkhidmatan yang mensyaratkan lulus peperiksaan perkhidmatan, ditetapkan perlu lulus peperiksaan Subjek Utama yang dianjurkan oleh JPA dan Subjek Jabatan sekiranya ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan (Kuasa Yang Melantik) dari masa ke semasa.

b) Peperiksaan subjek jabatan bagi jawatan-jawatan yang tidak tersenarai dibenarkan menumpang dengan mengemukakan permohonan terus kepada agensi pelaksana diperingkat kementerian atau agensi-agensi dibawahnya, sebagaimana berikut:-

  • Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
  • Jabatan Kerja Raya Malaysia
  • Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia
  • Jabatan Pertanian Malaysia
  • Jabatan Akauntan Negara
  • Jabatan Landskap Negara
  • Jabatan Perancang Bandar Desa Semenanjung
  • Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
  • Institut Penilaian Negara (INSPEN)
  • Pihak Berkuasa Tempatan

c) Syarat pengesahan jawatan bagi mereka yang belum lulus peperiksaan seumpamanya adalah merujuk kepada jadual tertera.

d) Tarikh peperiksaan adalah tertakluk kepada pindaan atau perubahan.


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 1, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak,
80990 Kota Iskandar.

No.Telefon : 07-2666440 | No.Faks : 07-2909010