PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Permohonan hendaklah melalui borang atas talian (online) di alamat https://bpsm.johor.gov.my/esispep
Sebarang pertanyaan boleh menghubungi Urusetia Peperiksaan di talian 07-2666416

Kod Peperiksaan Tarikh Masa
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 07-02-2023
1/2023
1102 BHG. I - UNDANG - UNDANG PENTADBIRAN ISLAM 21-02-2023
9:30 Pagi
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 09-02-2023
1/2023
1201 BHG. I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 23-02-2023
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 14-02-2023
1/2023
1302 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 28-02-2023
9.30 Pagi
1302 BHG. II - CERAMAH (AMALI) 28-02-2023
9:30 Pagi
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 21-02-2023
1/2023
1304 BHG. I - HAL EHWAL PENGHULU 07-03-2023
9:30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 23-02-2023
1/2023
1305 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 09-03-2023
9:30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 24-04-2023
1/2023
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 08-05-2023
9:30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 01-05-2023
1/2023
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 15-05-2023
9:30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 03-05-2023
1/2023
1401 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 17-05-2023
9:30 Pagi
1401 BHG. II - CERAMAH 17-05-2023
9:30 Pagi
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 09-05-2023
1/2023
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 23-05-2023
9:30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PT (P/O) GRED N19 & PT (KEWANGAN) GERD W19 - (PBTNJ)
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 11-05-2023
1/2023
1403 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 25-05-2023
9:30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 16-05-2023
1/2023
1404 BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 30-05-2023
9:30 Pagi
1404 BHG. II - KAWAD KAKI (AMALI) 31-05-2023
9:00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11

- Tarikh Tutup : 25-05-2023
1/2023
1503 BHG. I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 08-06-2023
9:30 Pagi
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41

- Tarikh Tutup : 06-06-2023
2/2023
1102 BHG I - UNDANG UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 20-06-2023
9.30 Pagi
1201 TIDAK BERKAITAN Belum Ditetapkan
9.30
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG UNDANG - PBTNJ
- Gred L29

- Tarikh Tutup : 08-06-2023
2/2023
1201 BHG I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG UNDANG BERKAITAN 22-06-2023
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29

- Tarikh Tutup : 13-06-2023
2/2023
1302 BHG I - PENTADBIRAN & UNDANG UNDANG AGAMA ISLAM 27-06-2023
9.30 Pagi
1302 BHG II - CERAMAH (AMALI) 27-06-2023
9.30 Pagi
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29

- Tarikh Tutup : 19-06-2023
2/2023
1304 BHG I - HAL EHWAL PENGHULU 03-07-2023
9.30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA - PBTNJ
- Gred KP29

- Tarikh Tutup : 19-07-2023
2/2023
1305 BHG I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 02-08-2023
9.30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29

- Tarikh Tutup : 07-08-2023
2/2023
1306 BHG I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 21-08-2023
9.30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29

- Tarikh Tutup : 29-08-2023
2/2023
1307 BHG I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 12-09-2023
9.30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19

- Tarikh Tutup : 30-08-2023
2/2023
1401 BHG I - PENTADBIRAN & UNDANG UNDANG ISLAM 13-09-2023
9.30 Pagi
1401 BHG II - CERAMAH 13-09-2023
9.30 Pagi
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19

- Tarikh Tutup : 12-09-2023
2/2023
1402 BHG I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 26-09-2023
9.30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 & PEMBANTU TADBIR (KEW) - PBTNJ
- Gred 19

- Tarikh Tutup : 26-09-2023
2/2023
1403 BHG I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 10-10-2023
9.30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA - PBTNJ
- Gred KP19

- Tarikh Tutup : 03-10-2023
2/2023
1404 BHG I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG UNDANG 17-10-2023
9:30 Pagi
1404 BHG II - KAWAD KAKI (AMALI) 18-10-2023
9.00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11

- Tarikh Tutup : 11-10-2023
2/2023
1503 BHG I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 25-10-2023
9.30 Pagi


a) Semua skim perkhidmatan yang mensyaratkan lulus peperiksaan perkhidmatan, ditetapkan perlu lulus peperiksaan Subjek Utama yang dianjurkan oleh JPA dan Subjek Jabatan sekiranya ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan (Kuasa Yang Melantik) dari masa ke semasa.

b) Peperiksaan subjek jabatan bagi jawatan-jawatan yang tidak tersenarai dibenarkan menumpang dengan mengemukakan permohonan terus kepada agensi pelaksana diperingkat kementerian atau agensi-agensi dibawahnya, sebagaimana berikut:-

  • Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
  • Jabatan Kerja Raya Malaysia
  • Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia
  • Jabatan Pertanian Malaysia
  • Jabatan Akauntan Negara
  • Jabatan Landskap Negara
  • Jabatan Perancang Bandar Desa Semenanjung
  • Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
  • Institut Penilaian Negara (INSPEN)
  • Pihak Berkuasa Tempatan

c) Syarat pengesahan jawatan bagi mereka yang belum lulus peperiksaan seumpamanya adalah merujuk kepada jadual tertera.

d) Tarikh peperiksaan adalah tertakluk kepada pindaan atau perubahan.


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 1, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak,
80990 Kota Iskandar.

No.Telefon : 07-2666440 | No.Faks : 07-2909010