Jadual Peperiksaan Semak Pentadbir Keluar


PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Gred Jawatan :
Kod Peperiksaan & Subjek Tarikh Masa
1001
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR NEGERI JOHOR
- Gred N41
1/2021 -
1001 BAHAGIAN I : ATURCARA MAHKAMAH (D) – UNDANG-UNDANG AM 5-4-2021
10:00 Pagi
1101 BHG. II - PRAKTIKAL MAHKAMAH Belum Ditetapkan
0:00 Pagi
1101 BHG. III - PENGURUSAN KEWANGAN KEWANGAN PERINTAH AM, PENGURUSAN PEJABAT DAN PKPA Belum Ditetapkan
0:00 Pagi
1102
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM - DITANGGUHKAN SEHINGGA DIBERITAHU KEMUDIAN - PKP
- Gred S41
1/2021 Cetakan Slip
1102 BHG. I - UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM Belum Ditetapkan
9:30 Pagi
1201
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ) - DITANGGUHKAN SEHINGGA DIBERITAHU KEMUDIAN -PKP
- Gred L29
1/2021 Cetakan Slip
1201 BHG. I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN Belum Ditetapkan
9:30 Pagi
1302
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29
1/2021 Cetakan Slip
1302 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 15-3-2021
9:30 Pagi
1302 BHG. II - CERAMAH (AMALI) 15-3-2021
2:30 Petang
1304
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29
1/2021 Cetakan Slip
1304 BHG I - HAL EHWAL PENGHULU 29-3-2021
9:30 Pagi
1305
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29
1/2021 Cetakan Slip
1305 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 31-3-2021
9:30 Pagi
1306
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH (PEPERIKSAAN DITANGGUHKAN SEHINGGA DIBERITAHU KEMUDIAN)
- Gred NT29
1/2021 Cetakan Slip
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR Belum Ditetapkan
9:30 Pagi
1307
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN (PEPRIKSAAN DITANGGUHKAN SEHINGGA DIBERITAHU KEMUDIAN)
- Gred W29
1/2021 Cetakan Slip
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKUAN Belum Ditetapkan
9:30 Pagi
1401
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (PEPERIKSAAN DITANGGUHKAN SEHINGGA DIBERITAHU KEMUDIAN)
- Gred S19
1/2021 Cetakan Slip
1401 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM Belum Ditetapkan
9:30 Pagi
1401 BHG. II - CERAMAH Belum Ditetapkan
2:30 Petang
1402
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
1/2021 Cetakan Slip
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 5-7-2021
9:30 Pagi
1403
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PT(P/O) GRED N19 & PT (KEWANGAN) GRED W19 (PBTNJ) (TARIKH PEPERIKSAAN DIPINDA KEPADA 13.07.2021 - HARAP MAKLUM)
- Gred 19
1/2021 Cetakan Slip
1403 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 13-7-2021
9:30 Pagi
1404
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19
1/2021 -
1404 BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 27-7-2021
9:30 Pagi
1404 BHG. II - KAWAD KAKI (AMALI) - PEPERIKSAAN DITANGGUHKAN SEHINGGA DIBERITAHU KEMUDIAN Belum Ditetapkan
8:00 Pagi
1503
PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11
1/2021 Cetakan Slip
1503 BHG. I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 2-8-2021
9:30 Pagi
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
2/2021 Cetakan Slip
1102 BHG. I – UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM 9-8-2021
9:30 Pagi
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (PBTNJ)
- Gred L29
2/2021 Cetakan Slip
1201 BHG. I – PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 30-8-2021
9:30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29
2/2021 Cetakan Slip
1302 BHG. I – PERTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 6-9-2021
9:30 Pagi
1302 BHG. II – CERAMAH (AMALI) 6-9-2021
9:00 Pagi
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU GRED
- Gred NP29
2/2021 Cetakan Slip
1304 BHG. I – HAL EHWAL PENGHULU 14-9-2021
9:30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29
2/2021 Cetakan Slip
1305 BHG. I – HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 15-9-2021
9:30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29
2/2021 -
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 27-9-2021
9:30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29
2/2021 -
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 29-9-2021
9:30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19
2/2021
Tarikh Tutup : 20-9-2021
1401 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 4-10-2021
9:30 Pagi
1401 BHG. II - CERAMAH 4-10-2021
2:30 Petang
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
2/2021
Tarikh Tutup : 22-9-2021
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 6-10-2021
9:30 Pagi


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 2, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad, Kota Iskandar,
79000 Iskandar Puteri,
Johor

No. Telefon : 07-2666440 | No. Faks : 07-2909010