Jadual Peperiksaan Semak Pentadbir


PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN
Perkhidmatan Awam Negeri Johor

Gred Jawatan :
Kod Peperiksaan & Subjek Tarikh Masa
1102
SUBJEK JABATAN PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S41
1/2023 Cetakan Slip
1102 BHG. I - UNDANG - UNDANG PENTADBIRAN ISLAM 21-2-2023
9:30 Pagi
1201
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG
- Gred L29
1/2023 -
1201 BHG. I - PENTADBIRAN PBT & UNDANG-UNDANG BERKAITAN 23-2-2023
9.30 Pagi
1302
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
- Gred S29
1/2023 -
1302 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG AGAMA ISLAM 28-2-2023
9.30 Pagi
1302 BHG. II - CERAMAH (AMALI) 28-2-2023
9:30 Pagi
1304
SUBJEK JABATAN PENGHULU
- Gred NP29
1/2023 -
1304 BHG. I - HAL EHWAL PENGHULU 7-3-2023
9:30 Pagi
1305
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP29
1/2023 -
1305 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 9-3-2023
9:30 Pagi
1306
SUBJEK JABATAN PENOLONG PEGAWAI TANAH
- Gred NT29
1/2023
Tarikh Tutup : 24-4-2023
1306 BHG. I - KANUN TANAH NEGARA & PERATURAN TANAH JOHOR 8-5-2023
9:30 Pagi
1307
SUBJEK JABATAN PENOLONG AKAUNTAN
- Gred W29
1/2023
Tarikh Tutup : 1-5-2023
1307 BHG. I - ATURCARA KEWANGAN DAN PENGURUSAN AKAUN 15-5-2023
9:30 Pagi
1401
SUBJEK JABATAN PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
- Gred S19
1/2023
Tarikh Tutup : 3-5-2023
1401 BHG. I - PENTADBIRAN & UNDANG-UNDANG ISLAM 17-5-2023
9:30 Pagi
1401 BHG. II - CERAMAH 17-5-2023
9:30 Pagi
1402
SUBJEK JABATAN JURUTEKNIK KOMPUTER
- Gred FT19
1/2023
Tarikh Tutup : 9-5-2023
1402 BHG. I - TEKNIKAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 23-5-2023
9:30 Pagi
1403
SUBJEK JABATAN PT (P/O) GRED N19 & PT (KEWANGAN) GERD W19 - (PBTNJ)
- Gred 19
1/2023
Tarikh Tutup : 11-5-2023
1403 BHG. I - HAL EHWAL PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 25-5-2023
9:30 Pagi
1404
SUBJEK JABATAN PEMBANTU PENGUATKUASA (PBTNJ)
- Gred KP19
1/2023
Tarikh Tutup : 16-5-2023
1404 BHG. I - PENTADBIRAN PBT DAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 30-5-2023
9:30 Pagi
1404 BHG. II - KAWAD KAKI (AMALI) 31-5-2023
9:00 Pagi
1503
SUBJEK JABATAN PENGAWAL KESELAMATAN
- Gred KP11
1/2023
Tarikh Tutup : 25-5-2023
1503 BHG. I - HAL EHWAL KAWALAN KESELAMATAN 8-6-2023
9:30 Pagi


PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN JOHOR
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Aras 2, Bangunan Dato' Jaafar Muhammad, Kota Iskandar,
79000 Iskandar Puteri,
Johor

No. Telefon : 07-2666440 | No. Faks : 07-2909010