Selamat Datang
Ke Laman Sistem Atas Talian

Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.

SENARAI SISTEM ATAS TALIAN

Klik Sini

e-STOR

Sistem permohonan untuk alat tulis dan bekalan pejabat. (Akses terhad menggunakan PC Jabatan)

e-JAWAT 2.0

Sistem Maklumat Perjawatan Negeri Johor. (Akses terhad menggunakan PC Jabatan)

e-KENDERAAN

Sistem Permohonan Menggunakan Kenderaan Jabatan bagi tugas-tugas rasmi.

e-SPKN

Sistem Permohonan Kebenaran Keluar Negara

e-LATIHAN

Sistem Maklumat Pengurusan Latihan Negeri Johor

e-NPTJOHOR

Sistem Maklumat Pengurusan Permohonan Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam Johor

e-TK

Sistem Pengurusan Pemrohonan Kelulusan Bayaran Elaun Tanggung Kerja

PAUTAN PENTING BERKAITAN PERKHIDMATAN AWAM

PORTAL 1 SPEKS JOHOR

Portal 1SPEKS adalah satu produk yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia bagi membantu Perbendaharaan Negeri membolehkan pengguna mengakses maklumat status pembayaran, slip gaji dan laporan penyata tahunan melalui internet. Portal 1SPEKS mengandungi 3 subsistem iaitu eMaklum, ePayslip dan eEC..

KLIK SINI

PORTAL HRMIS

Agensi dalam sektor awam melaksanakan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) selaras dengan visi sumber manusia Perkhidmatan Awam dan matlamat Kerajaan Elektronik. Memastikan HRMIS sentiasa relevan dalam pengurusan sumber manusia sektor awam melalui penambahbaikan berterusan.

KLIK SINI

Free Template by Free-Template.co

i-PSIKOLOGI

Sistem Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling Perkhidmatan Awam Johor merupakan sistem atas talian bagi Penjawat Awam Johor mengakses perkhidmatan-perkhidmatan psikologi yang ditawarkan.

KLIK SINI

Free Template by Free-Template.co

MyPortfolio

Pautan ini mengandungi maklumat yang dapat membantu Jabatan / Agensi dalam penyediaan MyPortfolio.

KLIK SINI

Free Template by Free-Template.co

MySTEP

Pautan ini mengandungi maklumat berkaitan Garis Panduan dan Surat Pemakluman mengenai Perolehan Perkhidmatan MySTEP sebagai rujukan semua jabatan. .

KLIK SINI

Free Template by Free-Template.co

PERMOHONAN JPA

Pautan ini mengandungi rujukan dan tatacara permohonan serta penyediaan dokumen yang perlu disediakan oleh Jabatan/Agensi sekiranya ingin melaksanakan Penstrukturan Semula Organisasi dan Pengukuhan Perjawatan

KLIK SINI

PERMOHONAN PEWUJUDAN JAWATAN KONTRAK

Pautan ini mengandungi rujukan dan tatacara permohonan serta penyediaan dokumen yang perlu disediakan oleh Jabatan/Agensi sekiranya ingin membuat permohonan bagi mewujudkan perjawatan bertaraf kontrak.

KLIK SINI

PAUTAN KE ONLINE BANKING

MAYBANK

BANK RAKYAT

BANK ISLAM